Hvad er mindfulness? 

photo-1536623975707-c4b3b2af565d

Der findes mange forskellige typer meditation, men fælles for alle teknikker er ønsket om mental ro og indsigt. Meditation kan være et nyttigt værktøj til at opnå øget bevidstgørelse omkring egne værdier og målsætninger - og kan hjælpe én til at leve i større overensstemmelse med ens autentiske selv.

Mindfulness er en retning blandt mange, der ikke kræver en religiøs kontekst. Meditationsformen involverer bevidsthed om kroppen og vejrtrækningen, og kan hjælpe én til at lære at bevare roen og overblikket i pressede situationer. 

Mindfulness kan på dansk oversættes til ”opmærksomhed” og er en individuel, mental tilstand, der er kendetegnet af fuld tilstedeværelse og bevidsthed omkring egne tanker og handlinger. Det er en metode til at træne opmærksomhed på og lære tankernes mønstre at kende. Mindfulness handler bl.a. om at opøve: 

  • At iagttage/ registrere

  • Ikke vurderende bevidsthed

  • Ikke ubevidst reaktivitet for den indre oplevelse

  • At beskrive

  • At handle med nærvær 

Du kan træne det at være bevidst om din skiftende opmærksomhed ved at observere f.eks. dit åndedræt og holde fokus her som udgangspunkt.
Du accepterer, at tankerne ”snyder” og fører opmærksomheden væk fra opgaven, som kan være at fokusere på nuet via åndedrættet – hvorefter du så gang på gang med venlighed kommer tilbage til nuet ved at observere den måde, du trækker vejret på. Vejrtrækningen er ankeret til nuet, som du hele tiden kan vende tilbage til. 

Måske sker dette op til 50 gange for dig under en meditation - at du opdager tankerne går på flugt, og du vender derefter igen tilbage til at fokusere på åndedrættet. Igen og igen. Dét er at meditere, bevidstheden om hvad der sker.

Du lærer at registrere, hvad det er for nogle automatiske tankemønstre og vaner, du har. Der er tale om en helt vågen tilstand af total tilstedeværelse, hvor du forbliver bevidst, registrerende og observerende frem for blindt at lade dig rive med af eksempelvis bekymringer og tanker om fortid og fremtid.

Det handler ikke om at fortrænge, tværtimod, men i stedet om at skabe en bevidsthed, og via accept være med det, der er. Meditation er et redskab til at stilne sindet for en stund- og mærke bag om tankemylderet, hvor der er ren væren og ro.

Oprindeligt skrevet til Motionsplan: Mindfulness meditation - Øvelser og video på dansk.

0 kommentarer

Der er endnu ingen kommentarer. Vær den første til at skrive en!